• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/04/2018

Ngày 17/04/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn về việc hoạt động chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các cơ sở giáo dục đại học để theo dõi thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/04/2018
Về việc hoạt động chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
Số ký hiệu 1493/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 17/04/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...