• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/04/2018

Ngày 27/4/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đồng chí Giám đốc sở giáo dục và đào tạo để theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/04/2018
V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục
Số ký hiệu 1669 /BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành 27/04/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...