• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/04/2018

Ngày 26/4/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham gia giải thưởng Bảo Sơn 2017 - 2018.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị để theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/04/2018
V/v gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham gia giải thưởng Bảo Sơn 2017 - 2018
Số ký hiệu 1640/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 26/04/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Vũ Thanh Bình
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...