• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/05/2018

Ngày 16 tháng 05 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn 1964 /BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn về việctổ chức các hoạt động thực hiện  “Tháng hành động vì môi trường thế giới” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018..

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Các sở giáo dục và đào tạo; Các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và các trường cao đẳng sư phạm thuộc Bộ để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/05/2018
V/v tổ chức các hoạt động thực hiện “Tháng hành động vì môi trường thế giới” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018.
Số ký hiệu 1964/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 16/05/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...