• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/05/2018

Ngày 16 tháng 05 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn 434/TTr-NV2 về việc thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi Chánh Thanh tra các Sở Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/05/2018
V/v thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT
Số ký hiệu 434/TTr-NV2 Ngày ban hành 16/05/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Thanh tra
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...