• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/03/2018

Ngày 30/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/03/2018
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ
Số ký hiệu 1234/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 30/03/2018
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...