• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/07/2018

Ngày 05/7/2018 Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 2743/BGDĐT-NGCBQLGD V/v đôn đốc đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/07/2018
V/v đôn đốc đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo
Số ký hiệu 2743/BGDĐT-NGCBQLGD Ngày ban hành 05/07/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...