• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/06/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn Về việc báo cáo kết quả thực hiện thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐTngày 29/5/2009.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các sở giáo dục và đào tạo, trường dự bị đại học dân tộc để triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/06/2018
Về việc báo cáo kết quả thực hiện thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐTngày 29/5/2009
Số ký hiệu 2379/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành 08/06/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Dương Văn Bá
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...