• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/09/2018

Bộ GDĐT ban hành công văn về việc  phối hợp triển khai Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan để theo dõi, hướng dẫn thực hiện.

Nội dung và Thể lệ cuộc thi chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/09/2018
V/v phối hợp triển khai Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng
Số ký hiệu 4505 /BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành 28/09/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...