• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/12/2018

Bộ GDĐT ban hành Quyết định ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị, cá nhân liên quan.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/12/2018
Quyết định ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 5625/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 28/12/2018
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Lê Hải An
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...