• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/01/2019

Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị liên quan để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/01/2019
Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
Số ký hiệu 138/CT-BGDĐT Ngày ban hành 18/01/2019
Loại văn bản Chỉ thị Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...