• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/04/2019

Bộ GDĐT ban hành mẫu Chứng chỉ Tiếng việt theo khung năng lực Tiếng việt dùng cho người nước ngoài.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị liên quan để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/04/2019
Quyết định ban hành mẫu Chứng chỉ Tiếng việt theo khung năng lực Tiếng việt dùng cho người nước ngoài
Số ký hiệu 820/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 02/04/2019
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...