• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/04/2019

Bộ GDĐT ban hành Quyết định về việc ban hành Điều lệ giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2019.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân liên quan để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/04/2019
Quyết định về việc ban hành Điều lệ giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2019
Số ký hiệu 11/QĐ-HTTHS Ngày ban hành 12/04/2019
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục thể chất
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...