• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/05/2019

Bộ GDĐT và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2019-2025.

Cổng TTĐT kính gửi tới các tổ chức, đơn vị, cá nhân quan tâm để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/05/2019
Chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2019-2025
Số ký hiệu 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT Ngày ban hành 08/05/2019
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Tài Nguyên và Môi trường
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ Bộ trưởng Trần Hồng Hà
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...