• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/09/2019
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/09/2019
Về việc triệu tập cán bộ tham dự Lớp tập huấn Ban CHQS các trường, cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ, các sở GDĐT về công tác QPQS, tự vệ, PCKB và bạo lực học đường năm 2019
Số ký hiệu 4028/BGDĐT-GDQPAN Ngày ban hành 09/09/2019
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ trưởng Phạm Đức Tú
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...