• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/10/2019
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/10/2019
Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020
Số ký hiệu 3816/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 16/10/2019
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...