• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/11/2019
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/11/2019
Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025
Số ký hiệu 1237/KH-BGDĐT Ngày ban hành 28/11/2019
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...