• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/08/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/08/2020
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 2284/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 10/08/2020
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...