• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/01/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/01/2022
Thông báo tuyển sinh đi học tiến sĩ ở Nhật Bản theo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2022-2024
Số ký hiệu 09/TB-BGDĐT Ngày ban hành 11/01/2022
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Phạm Quang Hưng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...