• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/01/2024
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/01/2024
Quyết định Ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật thuộc trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Số ký hiệu 453/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 31/01/2024
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...