• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/02/2024
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/02/2024
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Số ký hiệu 482/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 01/02/2024
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...