• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/02/2024
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/02/2024
Về việc lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT
Số ký hiệu 538/BGDĐT-KHTC Ngày ban hành 01/02/2024
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...