• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/02/2024
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/02/2024
Quyết định Điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nhà giáo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge tại Quyết định số 2728/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 469/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 01/02/2024
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...