Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 825 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
5513/BGDĐT-GDCTHSSV Về việc nhắc lần 1 báo cáo kết quả triển khai về tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô
06/12/2019
1520/QLCL-QLCVBCC Về việc báo cáo thông tin về quản lý văn bằng, chứng chỉ
05/12/2019
1519/QLCL-QLVBCC Về việc thẩm định điều kiện tổ chức cấp chức chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng CNTT
05/12/2019
1517/QLCL-QLVBCC Về việc cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ
05/12/2019
1245/TB-BGDĐT Thông báo tuyển sinh đi học tại HUNG-GA-RI
02/12/2019
4607/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2019
29/11/2019
1237/KH-BGDĐT Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025
28/11/2019
5350/BGDĐT-TĐKT Về việc Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khối các sở giáo dục và đào tạo
25/11/2019
4966/BGDĐT-CNTT V/v triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT đối với các cơ sở GDĐH, các trường CĐ sư phạm và TC sư phạm
31/10/2019
4873/BGDĐT-QLCL Về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020
28/10/2019
1148/TB-BGDĐT Thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ
28/10/2019
1144/TB-BGDĐT Thông báo về việc thi tuyển công chức về công tác tại các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019.
25/10/2019
4764/BGDĐT-GDCTHSSV Về việc triển khai "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2019
21/10/2019
4729/BGDĐT-KHCNMT Về việc hướng dẫn đề cương, kế hoạch chi tiết các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường
16/10/2019
4728/BGDĐT-KHCNMT Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2020
16/10/2019