Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 429 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1473/BGDĐT-GDCTHSSV V/v góp ý dự thảo Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”
16/04/2018
1472/BGDĐT-QLCL Về việc phối hợp chỉ đạo tổ chúc kỳ thi THPT quốc gia; tuyển sinh ĐH, CĐSP,TCSP năm 2018
16/04/2018
1441/BGDĐT-CSVC Về việc rà soát cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
13/04/2018
1362/BGDĐT-TTr V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng
10/04/2018
551/NGCBQLGD-HCTH Về việc xử lý vi phạm đạo đức nhà giáo
05/04/2018
1295/BGDĐT-GDCTHSSV Về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học
05/04/2018
1281/BGDĐT-GDTC Về việc tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước HSSV dịp hè năm 2018
04/04/2018
1275/BGDĐT-GDCTHSSV V/v báo cáo tình hình triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường
04/04/2018
1230 /QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục
30/03/2018
991/BGDĐT-QLCL Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018
15/03/2018
987/BGDĐT-GDCTHSSV Về việc tổ chức "Ngày công tác xã hội Việt Nam" năm 2018
15/03/2018
111/TB-BGDĐT Thông báo Thi tuyển công chức về công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
15/03/2018
930/BGDĐT-GDTC Về việc báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học
12/03/2018
898/BGDĐT-GDĐH Về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh ĐH hệ chính quy; CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2018.
09/03/2018
897/BGDĐT-GDĐH Về việc báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh TS, ThS, ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018.
09/03/2018