Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 16 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
993/CT-BGDĐT Chỉ thị về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục
12/04/2019
138/CT-BGDĐT Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
18/01/2019
3798/CT-BGDĐT Chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông
24/09/2018
2919/CT-BGDĐT Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành Giáo dục
10/08/2018
1737/CT-BGDĐT Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo
07/05/2018
505/CT-BGDĐT Chỉ thị Về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục
20/02/2017
5972/CT-BGDĐT Chỉ thị Về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
20/12/2016
6036/CT-BGDĐT Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục
17/12/2014
5296/CT-BGDĐT Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
10/11/2014
3575/CT-BGDĐT Chỉ thị về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
10/09/2014
5909/CT-BGDĐT Chỉ thị về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2013-2015
17/12/2013
1813/CT-BGDĐT Chỉ thị về công tác tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão, tìm năm 2013 và thực hiện kế hoạch hành động của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 – 2020
22/05/2013
895/CT-BGDĐT Chỉ thị về việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội giai đoạn 2013-2015
12/03/2013
2132/CT-BGDĐT Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012
08/06/2012
15/CT-TTg Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
22/05/2012