Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 496 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
972/BGDĐT-GDCTHSSV Về việc nhắc lần 2 báo cáo kết quả triển khai về tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô
23/03/2020
969/BGDĐT-CNTT Về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19
20/03/2020
903/BGDĐT-KHCNMT Về việc kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6
19/03/2020
795/BGDĐT-GDĐH Về việc triển khai công tác ĐTTX ứng phó với dịch Covid-19
13/03/2020
757/BGDĐT-VP Về việc nghiệm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
10/03/2020
699/BGDĐT-GDCTHSSV Về việc Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ
05/03/2020
698/BGDĐT-GDCTHSSV Về việc Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ
05/03/2020
696/BGDĐT-GDTC Về việc những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
04/03/2020
694/BGDĐT-VP Về việc chấn chỉnh công tác thống kê năm học 2019-2020
04/03/2020
617/BGDĐT-KHCNMT Về việc thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2020
02/03/2020
550/BGDĐT-GDTC Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
25/02/2020
542/BGDĐT-KHCNMT Về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020
25/02/2020
445/BGDĐT-VP Về việc đôn đốc nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
17/02/2020
420/BGDĐT-GDĐH Về việc bãi bỏ Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2015
14/02/2020
419/BGDĐT-GDĐH Về việc bãi bỏ Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 28/6/2015
14/02/2020