Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 301 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2528/BGDĐT-KHCNMT V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018
19/06/2018
2492/BGDĐT-GDQPAN Về việc triệu tập tập huấn phương pháp lồng ghép GDQPAN trong trường tiểu học, trung học cơ sở năm 2018
18/06/2018
2491/BGDĐT-GDQPAN Về việc triệu tập tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018
18/06/2018
2367/BGDĐT-GDTC V/v phối hợp triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018
07/06/2018
2357/BGDĐT-KHCNMT V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018
06/06/2018
2220/BGDĐT-GDCTHSSV Về việc sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg
31/05/2018
2206/BGDĐT-GDCTHSSV V/v tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018
30/05/2018
2101/BGDĐT-KHCNMT V/v hướng dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
24/05/2018
434/TTr-NV2 V/v thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT
16/05/2018
1964/BGDĐT-KHCNMT V/v tổ chức các hoạt động thực hiện “Tháng hành động vì môi trường thế giới” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018.
16/05/2018
1963 /BGDĐT-KHCNMT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018
16/05/2018
1884/BGDĐT-KHCNMT Về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học"
11/05/2018
1876/BGDĐT-KHCNMT V/v tổ chức xét tặng Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018.
11/05/2018
1849/BGDĐT-GDCTHSSV V/v tổ chức hoạt động kỷ niệm 72 năm “Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai” của Việt Nam
10/05/2018
1846 /BGDĐT-KHCNMT V/v hướng dẫn xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển Vật lý
09/05/2018