Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 853 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
104/QĐ-BGDĐT Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục đề tài Khoa học và Công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2020 thuộc Chương trình phát triển Khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học Trái Đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025
13/01/2020
88/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
09/01/2020
32/BGDĐT-TĐKT Về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm
06/01/2020
03/TB-HĐT Thông báo Kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức về các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
03/01/2020
5035/QĐ-BGDĐT Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
31/12/2019
4932/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/12/2019
4927/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
25/12/2019
5737//BGDĐT-VP Về việc triển khai báo cáo thống kê năm học 2019-2020
24/12/2019
5651/BGDĐT-TĐKT Về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 15 năm 2020
16/12/2019
4788/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020
13/12/2019
5572/BGDĐT-TTr V/v tổ chức thanh tra thi chọn HSGQG năm học 2019-2020
11/12/2019
1296/TB-HĐT Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019
11/12/2019
5559/BGĐT-GDCTHSSV Về việc bảo đảm trật tự ATGT, ANTT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội xuân 2020
10/12/2019
5513/BGDĐT-GDCTHSSV Về việc nhắc lần 1 báo cáo kết quả triển khai về tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô
06/12/2019
1520/QLCL-QLCVBCC Về việc báo cáo thông tin về quản lý văn bằng, chứng chỉ
05/12/2019