Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 797 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
5033/BGDĐT-VP Về việc thay đổi địa điểm tổ chức Hội thảo, tập huấn
30/10/2017
4949/BGDĐT-VP Về việc Hội thảo, tập huấn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên năm học 2017-2018
30/10/2017
4888 /BGDĐT-GDQPAN Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2017-2018
23/10/2017
1456 /QLCL-QLT Về việc tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2018
23/10/2017
13/TB-TTr Thông báo về việc tiếp nhận thông tin phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về giáo dục
23/10/2017
4890 /BGDĐT-GDCTHSSV Về việc triển khai thi hành Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
20/10/2017
770/CTr-BGDĐT-TWĐTN Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Năm học 2017-2018
16/10/2017
4784 /BGDĐT-GDĐH Về việc rà soát các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, đại học
16/10/2017
4388/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo
16/10/2017
4388/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo
16/10/2017
03/TB-HĐTCKĐV Thông báo Kết quả tuyển chọn kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2017
11/10/2017
4637/BGDĐT-KHCNMT Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
05/10/2017
4568 /BGDĐT- KHCNMT Về việc đề xuất công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao.
02/10/2017
4224/QĐ-BGDĐT Về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
02/10/2017
3957/QĐ-BGDĐT Ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021
02/10/2017