Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 793 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1811/BGDĐT-CTHSSV Công văn số 1811/BGDĐT-CTHSSV về việc Báo cáo số liệu về công tác phát triển Đảng tại đơn vị, địa phương
28/04/2017
1804/BGDĐT-VP V/v hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”
28/04/2017
1797/BGDĐT-VP Công văn số 1797/BGDĐT-VP về việc dự Hội nghị tập huấn thanh tra thi THPT quốc gia năm 2017
28/04/2017
1795/BGDĐT-KHCNMT Công văn số 1795/BGDĐT-KHCNMT về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2017
28/04/2017
1702/BGDĐT-CTHSSV Công văn số 1702/BGDĐT-CTHSSV về việc giáo dục kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước học sinh các trường phổ thông
27/04/2017
1689/BGDĐT-KHTC Công văn số 1689/BGDĐT-KHTC về việc báo cáo theo yêu cầu tại Thông tư số 219/2015/TT-BTC
26/04/2017
1432/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 phê duyệt Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 và Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020.
26/04/2017
1658/BGDĐT-CTHSSV Công văn số 1658/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2017
24/04/2017
1626/BGDĐT-CSVCTBTH Công văn số 1626/BGDĐT-CSVCTBTH về việc triển khai Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai ngành giáo dục
21/04/2017
1622/BGDĐT-KHCNMT V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018
21/04/2017
1613/BGDĐT-CTHSSV Công văn số 1613/BGDĐT-CTHSSV về việc báo cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên
20/04/2017
1349/QĐ-BGDĐT Quyết định 1349/QĐ-BGDĐT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
20/04/2017
1548/BGDĐT- KTKĐCLGD Công văn số 1548/BGDĐT- KTKĐCLGD về việc miễn thi Kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2017
17/04/2017
09/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại RU-MA-NI năm 2017
10/04/2017
1428/BGDĐT-CSVC Về việc tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
07/04/2017