Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 738 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
86/KH-BGDĐT Kế hoạch Tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh ​học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017
15/02/2017
447/QĐ-BGDĐT Quyết định Về việc Ban hành Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017
15/02/2017
323/BGDĐT-GDTrH Công văn số 323/BGDĐT-GDTrH về việc tập huấn về kiểm tra đánh giá môn tiếng Pháp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT chương trình song ngữ tiếng Pháp
07/02/2017
322/BGDĐT-GDTrH Công văn số 322/BGDĐT-GDTrH về việc tổ chức dạy học trong học kỳ II và ôn tập thi THPT Quốc gia năm 2017
07/02/2017
327/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2017-2020
25/01/2017
282/BGDĐT-CTHSSV Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học
25/01/2017
117/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”
25/01/2017
47/TB- BGDĐT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng tại Hội nghị thanh tra giáo dục toàn quốc
23/01/2017
04/KL-TTr Kết luận Thanh Tra Về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo của Trường Đại học Tân Tạo
23/01/2017
162/BGDĐT-GDTX Công văn số 162/BGDĐT-GDTX về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Hội Khuyến học Việt Nam
18/01/2017
196/QĐ-BGDĐT Quyết định Về việc phê duyệt phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng”
16/01/2017
150/BGDĐT-VP Công văn số 150/BGDĐT-VP về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
16/01/2017
141/BGDĐT-CTHSSV Công văn số 141/BGDĐT-CTHSSV về việc triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường ban hành kèm theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/07/2016
16/01/2017
139/BGDĐT-KHCNMT Công văn số 139/BGDĐT-KHCNMT về việc tổng kết công tác sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học phục vụ tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ.
16/01/2017
99/BGDĐT-CTHSSV Công văn số 99/BGDĐT-CTHSSV về việc thống kê số lượng trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về Việt Nam sinh sống
13/01/2017