Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 853 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1121/BGDĐT-CTHSSV Công văn số 1121/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường phòng, tránh tai nạn đuối nước học sinh, sinh viên dịp hè 2017
22/03/2017
1099/BGDĐT-GDMN Công văn số 1099/BGDĐT-GDMN về việc Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non
21/03/2017
05/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại CA-DẮC-XTAN năm 2017
20/03/2017
179/TB-BGDĐT Thông báo Tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga năm 2017
17/03/2017
1067/BGDĐT-TCCB Công văn só 1067/BGDĐT-TCCB về việc báo cáo đánh giá về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo
17/03/2017
178/KH-BGDĐT Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục
16/03/2017
975/BGDĐT-CTHSSV Công văn số 975/BGDĐT-CTHSSV về việc báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”
14/03/2017
777/QĐ-BGDĐT Quyết định Về việc đính chính Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
14/03/2017
757/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”
13/03/2017
941/BGDĐT-GDĐH Công văn số 941/BGDĐT-GDĐH về việc báo cáo việc tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2017
10/03/2017
728/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Điều lệ Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo lần thứ XV – 2017
10/03/2017
907/BGDĐT-CTHSSV Công văn số 907/BGDĐT-CTHSSV về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2017
09/03/2017
904/BGDĐT-HTQT Công văn số 904/BGDĐT-HTQT về việc tuyển chọn học sinh tham gia dự tuyển học bổng ASEAN
09/03/2017
04/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2017
08/03/2017
03/TB-ĐTVNN Thông báo Tuyển sinh đi học tại Bê-La-Rút năm 2017
03/03/2017