Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 690 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1840/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
24/05/2013
1813/CT-BGDĐT Chỉ thị về công tác tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão, tìm năm 2013 và thực hiện kế hoạch hành động của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 – 2020
22/05/2013
1575/QĐ-BGDĐT Quyết định về tặng bằng khen
06/05/2013
430KTKĐCLGD-KĐPT V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên
04/05/2013
1443/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành điều lệ Hội thi Nghiệp vụ sư phạm-Văn nghệ-Thể thao các trường sư phạm toàn quốc lần thứ V- 2013
23/04/2013
1215/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, Kết luận số 51-KL/TW và Chỉ thị số 02/CT- TTg ngày 22/01/2013
04/04/2013
1142/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 của ngành giáo dục
29/03/2013
1141/QĐ-BĐHĐA Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013-2016
29/03/2013
1077/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành thể lệ cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
26/03/2013
895/CT-BGDĐT Chỉ thị về việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội giai đoạn 2013-2015
12/03/2013
794/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành danh mục đề án và văn bản cá biệt soạn thảo, ban hành năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
01/03/2013
753/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013
27/02/2013
589/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt năm 2013 của Bộ GD&ĐT
08/02/2013
431/QĐ-BGDĐT Quyết định điều lệ giải Bóng đá Hội khoẻ Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo lần thứ XI - 2013
01/02/2013
422/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
01/02/2013