Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 697 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1077/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành thể lệ cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
26/03/2013
895/CT-BGDĐT Chỉ thị về việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội giai đoạn 2013-2015
12/03/2013
794/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành danh mục đề án và văn bản cá biệt soạn thảo, ban hành năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
01/03/2013
753/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013
27/02/2013
589/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt năm 2013 của Bộ GD&ĐT
08/02/2013
431/QĐ-BGDĐT Quyết định điều lệ giải Bóng đá Hội khoẻ Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo lần thứ XI - 2013
01/02/2013
422/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
01/02/2013
386/QĐ-BGDĐT Quyết định phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
29/01/2013
46/KTKĐCLGD-KĐPT V/v Xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học
15/01/2013
155/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
10/01/2013
89/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”
09/01/2013
09/QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt danh sách báo cáo viên cốt cán bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
03/01/2013
8987/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
28/12/2012
5822/QĐ-BGDĐT Quyết định hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ X-2013
28/12/2012
5804/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc chuyển giao phần mềm thông tin quản lý giáo dục (EMIS) và hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS)
28/12/2012