Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 571 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
5814/BGDĐT-GDTrH Về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018
07/12/2017
30/2017/TT-BGDĐT Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học
05/12/2017
5675/BGDĐT-GDTC Về việc tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước HSSV
30/11/2017
1807/QLCL-QLT Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
30/11/2017
5671/BGDĐT-VP Về việc triệu tập dự Lễ tổng kết và trao Giải thưởng “Sinh viên NCKH” năm 2017
29/11/2017
4985/QĐ-BGDĐT Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7, khoản 4 Điều 22, Điều 23 và Điều 28 của Quy định về soạn thảo, ban hành, hợp nhất, pháp điển, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 5354/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
28/11/2017
5576 /BGDĐT-VP Về việc khắc phục hậu quả sau lũ lụt để đảm bảo kế hoạch dạy học năm học 2017-2018
24/11/2017
5444 /BGDĐT-GDĐH Về việc áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực CNTT trình độ đại học
16/11/2017
4591/QĐ-BGDĐT Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) của ngành Giáo dục
09/11/2017
2066/QD-BGDDT Quyết định về việc ban hành Điều lệ Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2017 - Cup Viettel
08/11/2017
1013/TTr-NV2 V/v tiếp tục triển khai công tác thanh tra DTHT và thu chi đầu năm học
06/11/2017
5180/BGDĐT-GDCTHSSV V/v triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2017
03/11/2017
811/KH-BGDĐT Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)
01/11/2017
1501/BGDĐT-HĐTTH Thông báo về kỳ thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II)
01/11/2017
89/QĐ-QLCL Quyết định Tuyển chọn và cấp thẻ Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2017
31/10/2017