Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 853 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
4626/BGDĐT-KHCNMT V/v thông báo kết quả tuyển chọn và hướng dẫn hoàn thiện thuyết minh Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2020 và đề xuất đề tài thuộc Chương trình.
08/10/2019
4546/BGDĐT-VP Về việc thực hiện Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2019-2020
04/10/2019
1131/TB-QLCL Thông báo danh sách các đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
04/10/2019
4483/BGDĐT-CSVC Về việc đề nghị quy định tiêu chuẩn xe ô tôt đưa đón học sinh
01/10/2019
4474/BGDĐT-GDCTHSSV Về việc hưởng ứng triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam
01/10/2019
992/KH-BGDĐT Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục
27/09/2019
4409/BGDĐT-GDMN Về việc chuyển Tạp chí GDMN về Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
27/09/2019
28/TB-TTr Thông báo kết luận thanh tra Công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng chứng trình độ đại học của Trường Đại học Điện lực
27/09/2019
1063/TB-QLCL Thông báo về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ từ Văn phòng về Cục Quản lý Chất lượng
24/09/2019
4322/BGDĐT-TĐKT Về việc quan tâm khen thưởng nhà tài trợ có nhiều đóng góp cho sự phát triển giáo dục và đào tạo
23/09/2019
4301/BGDĐT-GDTX Về việc xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở
20/09/2019
2988/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ từ Văn phòng về Cục Quản lý Chất lượng
20/09/2019
959/TB-BGDĐT Thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ
19/09/2019
893/TTr-NV2 Về việc triển khai công tác thanh tra đầu năm học 2019-2020
18/09/2019
4201/BGDĐT-PC Về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
17/09/2019