Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 690 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
411/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc tổ chức lại đơn vị trực thuộc Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
01/02/2012
179/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức triển khai Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011
13/01/2012
178/QĐ-BGDĐT Quyết định chuyển nhiệm vụ từ Vụ Giáo dục Đại học sang Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
13/01/2012
55/BTTTT-ƯDCNTT Công văn hướng dẫn về chức trách, nhiệm vụ, năng lực của Giám đốc công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
10/01/2012
6639/QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020
29/12/2011
64/QĐ-XPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
29/12/2011
6290/QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020
13/12/2011
6042/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành chương trình tạm thời bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy tiếng Anh ở cấp Tiểu học
29/11/2011
6042/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành chương trình tạm thời bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy tiếng Anh ở cấp Tiểu học
29/11/2011
150/QĐ-HTT Quyết định điều lệ giải quần vợt người giáo viên nhân dân toàn quốc lần thứ IV-Cúp sông Hàn Đà Nẵng năm 2012
14/11/2011
5576/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công trong cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
09/11/2011
5527/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong việc thống kê, cập nhật, công bố thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức
07/11/2011
3957/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành điều lệ “Giải Sinh viên Văn Thể Mỹ - 2011” (U-LEAGUE 2011)
05/09/2011
2589/BTTTT-ƯDCNTT Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT về việc Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ
24/08/2011
993/QĐ-BTTTT Quyết định Công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
01/07/2011