Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 793 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
3139/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo
30/07/2010
3068/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
27/07/2010
2439/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước thuộc Bộ GD&ĐT
16/06/2010
2390/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GD&ĐT
15/06/2010
2375/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ GD&ĐT ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1986 đến năm 2007 hết hiệu lực
14/06/2010
2375/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ GD&ĐT ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1986 đến năm 2007 hết hiệu lực
14/06/2010
2373/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bộ môn
14/06/2010
28/QĐ-HTT Quyết định ban hành điều lệ giải bơi lội sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc năm 2010
26/05/2010
2091/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
25/05/2010
2083/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành điều lệ hội thi viên dạy giỏi môn học GDQP-AN các trường ĐH, CĐ năm 2010
24/05/2010
1861/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành Điều lệ giải bóng đá sinh viên toàn quốc VTC Cup-2010
13/05/2010
1797/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Điều lệ giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2010
11/05/2010
1786/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra chấm thi, phúc khảo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010
11/05/2010
1467/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường mầm non, phổ thông
15/04/2010
1365/QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2010 - 2012
09/04/2010