Ngày 9/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn và phục lục hướng dẫn về việc báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh TS, ThS, ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Quý độc giả, các tổ chức và cá nhân quan tâm.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.