Ngày 15 tháng 3 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử của Bộ kính gửi tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm và triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.