Ngày 15/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn về việc tổ chức "Ngày công tác xã hội Việt Nam" năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Quý độc giả, tổ chức, cá nhân quan tâm.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.