Ngày 15 tháng 3 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã Thông báo Thi tuyển công chức về công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Quý độc giả, các tổ chức và cá nhân quan tâm.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.