Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn 551/NGCBQLGD-HCTH về việc xử lý vi phạm đạo đức nhà giáo tới Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Quý độc giả, cá nhân quan tâm theo dõi.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.