Ngày 30 tháng 3 năm  2018, Bộ Giáo dục đã ban hành Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới quý độc giả, tổ chức và cá nhân quan tâm.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm./.