Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Cục CNTT - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn Về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia kỳ thì THPT quốc gia 2018 để theo dõi và thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.