Cổng Thông tin điện tử kính gửi Các sở giáo dục và đào tạo; Các sở văn hóa, thể thao và du lịch; Cơ quan quản lý TDTT ngành Quân đội, Công an công văn hướng dẫn Điều lệ Giải Vovinam học sinh toàn quốc lần thứ II năm 2018-Cúp Milo.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.