Ngày 30/03/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường họcđến năm 2020”.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Quý độc giả, tập thể, cá nhân quan tâm.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.