Ngày 7 tháng 5 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Quý độc giả và các cá nhân tổ chức quan tâm, theo dõi và triển khai thực hiện

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.