Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn 2808/BGDĐT-VP về việc phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các cơ quan thông tấn báo chí để phối hợp triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.