Bộ GDĐT vừa ban hành Chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị, cá nhân, độc giả quan tâm.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.