Bộ GDĐT ban hành công văn về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Cổng TTĐT kính gửi Giám đốc đại học, học viện, viện; Hiệu trưởng các trường đại học; Hiệu trưởng các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo để theo dõi, triển khai thực hiện. 

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.