Bộ GDĐT ban hành Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.